Terms & Conditions | Προγνωστικά Στοιχήματος, Αναλύσεις αγώνων, στατιστικά, Βαθμολογίες και φόρμα ομάδων! | Οι Προβλέψεις.. Όπως Θα Ήθελες Να Είναι!


Όροι Χρήσης

1.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

α. Το περιεχόμενο του ιστότοπου «oxybet.gr» είναι ειδησεογραφικό, πληροφοριακό, ψυχαγωγικό και διαφημιστικό με κυρίως αντικείμενο τις αναλύσεις και προγνώσεις στον αθλητισμό.

β. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο της «oxybet.gr» απευθύνονται σε άτομα ενήλικα (άνω των 18 ετών).

γ. Εφόσον ο αναγνώστης επιθυμεί να εγγραφεί στην ιστοσελίδα «oxybet.gr» συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται για να γίνει συνδρομητής.

δ. Η ιστοσελίδα «oxybet.gr» παρέχει στους χρήστες του συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατόπιν αποδοχής όλων των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

ε. Το «oxybet.gr» δεν προσφέρει καμία υπηρεσία διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων, ούτε διεξαγωγής στοιχήματος μέσω αυτού παρά μόνο κάνει αναλύσεις και προγνώσεις βάση ιστορικών και πραγματικών περιστατικών πριν την έναρξη του αγώνα η ανάλογα την εξέλιξη κατά τη διάρκεια του αγώνα και αποτελούν προσωπικές κρίσεις των συντακτών του «Prince-Bet.Net» και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από τους αναγνώστες ως υπόδειξη ή παρότρυνση για συμμετοχή σε παιχνίδια προγνωστικών αγώνων.

στ. Το «oxybet.gr» δεν προτρέπει τους χρήστες να προβούν σε στοιχηματισμό και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της «Prince-Bet.Net» για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου και οποιαδήποτε οικονομική τους ζημία βαραίνει αποκλειστικά τους ιδίους.

ζ. Σε περίπτωση που οι αναγνώστες προβούν σε στοιχηματισμό, τότε οι ίδιοι θα φέρουν τον κίνδυνο και την ευθύνη για ενδεχόμενη οικονομική τους ζημιά, αφού το «oxybet.gr» δεν παρέχει σε καμία περίπτωση εγγύηση στους αναγνώστες για τα προγνωστικά και τις ειδήσεις που δημοσιεύει, αλλά μόνο προσωπικές κρίσεις.

η. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το «oxybet.gr» και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του portal εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

θ. Απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET.

ι. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

ια. Η χρήση του «oxybet.gr» και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη και επομένως, Το «oxybet.gr» δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.

2. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Για τη χρήση των υπηρεσιών του «oxybet.gr»
υποχρεούστε να παρέχετε τα πλήρη και ακριβή προσωπικά στοιχεία σας, όπως θα σας ζητηθούν από την φόρμα εγγραφής. Σε περίπτωση που θα παράσχετε ανακριβείς ή μη τρέχουσες πληροφορίες, Το «oxybet.gr» έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την εγγραφή σας και να μην επιτρέψει μελλοντική χρήση των υπηρεσιών του.

β. Στο «oxybet.gr» ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και την προστασία του απορρήτου όλων των χρηστών και δεσμευόμαστε να μην προβούμε σε καμία δημοσίευση των προσωπικών σας στοιχείων, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

γ. Επίσης, υπογραμμίζουμε ότι απαγορεύεται απολύτως η χρήση των υπηρεσιών από παιδιά κάτω των 18 ετών. Οι υπηρεσίες απευθύνονται μόνο σε ενηλίκους. Επομένως, οι γονείς και κηδεμόνες έχουν ευθύνη να προστατεύσουν τα ανήλικα τέκνα τους και να μην τους επιτρέπουν την χρήση των υπηρεσιών.

δ. Κατά τη διαδικασία εγγραφής στις υπηρεσίες του oxybet.gr επιλέγετε ένα password και ένα username για τον λογαριασμό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρήσετε απόρρητο το password και το username σας, και έχετε πλήρη ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που γίνεται με χρήση του δικού σας password ή/και user name.

ε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται αυστηρώς η χρήση των προσωπικών σας password και username από τρίτους, που δεν φέρουν τα ακριβή στοιχεία της εγγραφής σας ως μέλος της «Prince-Bet.Net». Με την εγγραφή σας αποδέχεστε ταυτόχρονα την συμμετοχή σας στο mailing list του «oxybet.gr» ώστε να λαμβάνετε ενημερωτικά Newsletters μας. Εάν δεν επιθυμείτε ωστόσο να λαμβάνετε τα ενημερωτικά Newsletters μας, τότε έχετε την επιλογή να διαγραφείτε από το mailing list μας πατώντας απλά το Unsubscribe from the list που θα βρείτε στο τέλος κάθε ενημερωτικού Newsletter μας.

στ. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών του «oxybet.gr» είναι αποκλειστικά συμβουλευτικού, πληροφοριακού, ειδησεογραφικού χαρακτήρα και αφορά την παροχή πληροφοριών, επισημάνσεων και ειδήσεων απευθυνόμενων προς τα μέλη της σχετικά με την ενημέρωση τους για θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοίχημα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης που διεξάγεται νόμιμα και σε πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια ή σε γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή νομίμου στοιχήματος, με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οικονομικό κίνδυνο.

ζ. Το «oxybet.gr» δεν φέρει και δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις αποφάσεις οποιουδήποτε χρήστη των υπηρεσιών περί της καθ’ οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχής αυτού σε δελτίο ή δελτία στοιχήματος ή στοιχημάτων οποιασδήποτε μορφής καθώς και τυχόν οικονομικούς κινδύνους συμμετοχής σε τέτοιο στοίχημα που αναλήφθηκε ή πρόκειται να αναληφθεί από οποιοδήποτε χρήστη των υπηρεσιών με βάση τις συμβουλές, επισημάνσεις, πληροφορίες, ειδήσεις, προγνωστικά και αποτελέσματα που παρέχονται ή προβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο από τις υπηρεσίες.

η. Οι πληροφορίες, συμβουλές, ειδήσεις, επισημάνσεις και προγνωστικά που παρέχονται και προβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο από την υπηρεσία σχετικά με την διεξαγωγή ομαδικών παιχνιδιών, καθώς και με γεγονότα η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχήματος, είναι αποκλειστικά συμβουλευτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει με οποιοδήποτε τρόπο να εκλαμβάνονται από τους χρήστες των υπηρεσιών ως πηγές επαγγελματικών συμβουλών ή προτάσεων ως προς την με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή αυτών σε δελτίο ή δελτία στοιχήματος ή στοιχημάτων.

θ. Το «oxybet.gr» και τα συνεργαζόμενα με αυτό πρόσωπα δεν φέρουν και δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη ως προς οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες ζημίες τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης των υπηρεσιών εξαιτίας ανακρίβειας, σφάλματος, ελλείψεως ή παραλήψεως οποιασδήποτε πληροφορίας, συμβουλής ή προγνωστικού παρεχόμενου ή προβαλλόμενου στις υπηρεσίες του.

ι. Το «oxybet.gr» διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε μέρος τους) με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι το «oxybet.gr» δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των προγνωστικών του.

ια.Το «oxybet.gr» θα παρέχει της υπηρεσίες του με κάθε επιμέλεια εν όψει της συνήθους διαμορφωμένης συναλλακτικής πρακτικής στο πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, ευθυνόμενο έναντι των μελών μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Εάν για οιονδήποτε λόγο ανωτέρας βίας, όπως αυτή καθορίζεται από την επιστήμη και νομολογία, είναι αδύνατη η παροχή των προγνωστικών, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα ότι το «oxybet.gr» δεν ευθύνεται έναντι των μελών.

ιβ. Το «oxybet.gr» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Όταν ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων  «oxybet.gr» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση στο αυτές με δική του ευθύνη.

ιγ. Το σήμα «oxybet.gr», το λογότυπο «oxybet.gr» η το Domain «oxybet.gr», καθώς και άλλα λογότυπα και ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών του «oxybet.gr» αποτελούν σήματα του «oxybet.gr». Χωρίς προηγούμενη έγκριση του «oxybet.gr» συμφωνείτε να μην προβάλλετε ή χρησιμοποιείτε με οιονδήποτε τρόπο τα σήματα και το όνομα του «oxybet.gr».

ιδ. Απαγορεύεται αυστηρότατα η αναμετάδοση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, ολική, μερική ή περιληπτική, ή διασκευή, ή κατά παράφραση απόδοση του περιεχομένου της «Prince-Bet.Net»  χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση ή άδεια του «oxybet.gr». Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του «oxybet.gr» που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δίκτυο από Το «oxybet.gr» προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο «oxybet.gr» ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

ιε. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ” ύλην Ελληνικά Δικαστήρια. Το «oxybet.gr» ωστόσο έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του συνδρομητή και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές και στην δικαιοδοσία της χώρας του συνδρομητή.

ιστ. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορίαονόματος κλπ ή  με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την γραπτή άδεια του δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων ειδικότερων νόμων.

Το «oxybet.gr» δεν έχει καμία ευθύνη αν τα ποσοστά επιτυχίας προγνωστικών επί τοις % που αναγράφονται στην ενότητα του ιστότοπου προγνωστικών αν δεν συνεχίσουν να επαληθεύονται σε αυτό το ποσοστό και επίσης αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τα ποσοστά επιτυχίας προγνωστικών δεν είναι δεσμευτικά ούτε σίγουρος οδηγός επιτυχίας.

ΟΡΟΙ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι αναγνώστες υποχρεούνται να κάνουν νόμιμη και καλή χρήση της ιστοσελίδας Το «oxybet.gr», σύμφωνα με τους νόμους του Κράτους και τα χρηστά ήθη.

Απαγορεύεται η διακίνηση μέσω της ιστοσελίδας πορνογραφικού, ανήθικου και εν γένει παράνομου υλικού. Προγράμματα, πληροφορίες και δεδομένα που αποκτά το κάθε μέλος μέσω της σύνδεσής του με Το «oxybet.gr» προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική του χρήση και απαγορεύεται η αναμετάδοσή τους ή κοινοποίησή τους ή διάδοσή τους σε τρίτους καθώς και η πώλησή τους.

Απαγορεύεται η παρέμβαση στη λειτουργία του δικτύου και των servers είτε του «oxybet.gr» είτε τρίτων.
Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (username και password).

Επίσης οι συνδρομητές ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (Logout).

Το «oxybet.gr» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Το «oxybet.gr» διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τα μέλη, εάν διαπιστωθεί ότι ο χρήστης , έχει διανείμει τους προσωπικούς του κωδικούς σε τρίτα άτομα.

Ο συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι Το «oxybet.gr» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση πρόσβασης στις υπηρεσίες του, στα μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΕΘΙΣΜΟΣ

Όλα τα τυχερά παιχνίδια μπορούν να προκαλέσουν εθισμό, γι αυτό οι χρήστες απαιτείται να τηρούν πολιτική ορθής χρήσης και να συμμετέχουν σε αυτά με σύνεση και υπευθυνότητα.

Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα εθισμού σε εσάς ή κάποιον γνωστό σας, προτρέπουμε να επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων(ΚΕΘΕΑ) στις Γραμμές Βοήθειας 1114 και 1145.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα Το «oxybet.gr» θα διοργανώνει κληρώσεις και προωθητικές ενέργειες. Οι όροι συμμετοχής θα περιγράφονται στην αναγγελία έναρξης των ενεργειών αυτών και οι συμμετέχοντες οφείλουν να αποδέχονται τους εκάστοτε όρους συμμετοχής.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο «oxybet.gr» έχουν τεθεί για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση ολική ή μερική του περιεχομένου Του «oxybet.gr» δια οποιουδήποτε μέσου χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του «oxybet.gr». Το σήμα του «oxybet.gr», αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, προβολή, παραποίηση και χρήση από τρίτους χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του «oxybet.gr».

Το ανωτέρω περιεχόμενο προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών συμβάσεων και του Ν.2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Η «Prince-Bet.Net» έχει το δικαίωμα μονομερώς να τροποποιεί τους όρους του παρόντος χωρίς προειδοποίηση και οι τυχόν τροποποιήσεις θα κοινοποιούνται στους χρήστες. Συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας «oxybet.gr» μετά την τροποποίηση των όρων, θεωρείται ως αποδοχή τους.

Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του «oxybet.gr» και του συνδρομητή-χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Η χρήση του «oxybet.gr», υποδηλώνει την αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, γι’ αυτό παρακαλείστε όπως την επισκέπτεστε συχνά και διαβάζετε το περιεχόμενο των όρων χρήσης της.

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση τις υπηρεσίες του «oxybet.gr» και εγκαταλείψτε την ιστοσελίδα μας.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ

Επιτρέπεται ο σχολιασμός των άρθρων και ειδήσεων καθώς και ο διάλογος μεταξύ των επισκεπτών-χρηστών και διαχειριστών του ιστότοπου «oxybet.gr» αρκεί να μην περιέχουν τα σχόλιά τους υβριστικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς ή να προάγουν τη βία.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το «oxybet.gr» παρέχει στην ιστοσελίδα του χώρο για προβολή προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω banners ή links. Το «oxybet.gr» δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται και συνεπώς δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε οικονομική ζημιά που τυχόν θα προκύψει από τη συναλλαγή με τους προβαλλόμενους μέσω αυτών, αφού οι αναγνώστες θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τη συναλλαγή τους με αυτούς. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΡ

Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη-χρήστη-συνδρομητή έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο «oxybet.gr». Η διεύθυνση ΙΡ κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων του «oxybet.gr» (server, data base, web tv, δικτύου κ.α), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η ΙΡ πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του «oxybet.gr»» δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί, στην περίπτωση που ο χρήστης προβαίνει σε πράξεις ή δημοσιεύσεις περιεχομένου που παραβιάζουν τους νόμους του Κράτους.

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Διαχείριση και Προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στους όρους της σχετικής νομοθεσίας Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου), Νόμος 2472/1997, ο οποίος ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή οδηγία 95/46 ΕΚ. Η οδηγία αυτή θέτει κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το «oxybet.gr», έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται, συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διατηρεί και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός είναι η υποστήριξη και προώθηση των υπηρεσιών, καθώς και η ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των συνδρομητών, που μπορούν να αξιολογηθούν για την διευκόλυνση και καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του «oxybet.gr» προς τους συνδρομητές του. Η εταιρία δεν θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Tέλος,

Ρητά αποδέχεστε και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης της υπηρεσίας μας στην φόρμα εγγραφής που συμπληρώνετε πρωτού ολοκληρώσετε τη Δωρεά σας και σε αυτή των free tips ώστε να παίρνετε αυτές τις δωρεάν υπηρεσίες.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμόρφωση με τους όρους του περιεχομένου αυτού.

Το Περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Διευκρινίζεται ότι το website www.oxybet.gr δεν είναι στοιχηματική εταιρεία, αλλά ιστοσελίδα παροχής προγνωστικών και ενημερωτικού περιεχομένου για το στοίχημα. Οι προτάσεις δεν είναι δεσμευτικές και δεν αποτελούν οδηγό σίγουρης επιτυχίας. Η είσοδος στα μέλη επιτρέπεται στα άτομα άνω των 18 ετών και είναι ευθύνη των ιδίων των μελών να παρέχουν αληθή στοιχεία επί αυτού. Ο στοιχηματισμός είναι πολύ εθιστικός και υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.